577 11 65 15
INTELECTBANK@GMAIL.COM
Image
შეუზღუდაობის საოცარი ძალა!

უდიდესი მათემატიკოსი ჯორჯ დანციგი ყოველთვის დიდი სერიოზულობით ეკიდებოდა სწავლას და მეცადინეობისასაც არაეთხელ დასთენებია თავს. ერთ-ერთი ასეთი ღამის შემდეგ ის 20 წუთი დაგვიანებით მივიდა პროფესორ ნეიმანის ლექციაზე. სტუდენტმა დაფიდან სწრაფად გადაიწერა ორი ამოცანა, ჩათვალა რა, რომ ეს საშინაო დავალებაა.
Image
უძველესი დროიდან ადამიანთა შორის ინფორმაციის გადაცემის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას ისტორიების თხრობა წარმოადგენდა. მთხრობელები, ფილოსოფოსები, პოეტები და მწერლები უძველეს ხანაშივე მიხვდნენ, რომ საკმარისი არ იყო რაიმე ამბის უბრალოდ დაწერა ან მოთხრობა. საჭირო იყო გარკვეული წესები, რათა ისტორია მართლაც ეფექტური და საინტერესო ყოფილიყო.

ისტორიების თხრობის ხელოვნებას არც თანამედროვეობაში დაუკარგავს აქტუალობა და ახლა მას არა მარტო მწერლები, ორატორები, შოუმენები, პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, ფსიქოლოგები და ბევრი სხვა პროფესიის ადამიანები გამოიყენებენ.

ისტორიების თხრობის ხელოვნება - “სთორითელინგი” (ინგლ. Storytelling) წარმოადგენს აუდიტორიისთვის ინფორმაციის მიწოდების საუკეთესო ეფექტის მქონე მეთოდს, სადაც გამოიყენება დიდაქტიკური, სენსიტიური, კომიკური და სხვა ისტორიები გამოგონილი ან რეალური პერსონაჟებით.

სთორითელინგი, როგორც სპეციალური მეთოდი, პირველად 1992 წელს დევიდ არმსტრონგმა გამოიყენა როგორც სწავლების ინსტრუმენტი ახალბედებისთვის თავის კომპანიაში. შემდგომში კი სთორითელინგი იქცა მთელ მეცნიერებად, თავისი ფსიქოლოგიური და მმართველობითი ასპექტებით.
Image
როგორ ვიმუშაოთ, როცა მუშაობა არ გვინდა

საკუთარი თავის მოტივირება და თვითდისციპლინა - რთული საქმეა. ამისთვის სხვადასხვა გზა არსებობს და ყველა ადამიანს თავისი მეთოდი აქვს. თუმცა არსებობს საბაზო წესებიც. აი, რამდენიმე მათგანი:

მიზანი - არის ის, რასაც მიიღებთ იმ სამუშაოს შესრულებისას, რისკენაც ასე გლობალურად ისწრაფვით. მიზნები უკავშირდება ამბიციებს, ფასეულობებს, მისწრაფებებებს, ცხოვრების არსს.

სიცხადე - თქვენ ზუსტად აცნობიერებთ, შედეგის მისაღწევად რისი გაკეთება არის საჭირო და როგორ. ამოცანა დაყოფილია მარტივ მამრავლებად, ისინი გასაგები და მიღწევადია.
Image
"სამუშაო"

„თავისუფლებას საკუთარი თავის გარდა ვერავინ მოგანიჭებს. ეს პატარა წიგნი გიჩვენებს როგორ.“ ― ბაირონ ქეითი

მოცემული ბუკლეტი ბაირონ ქეითის „სამუშაოს“ („The Work“) არსს წარმოადგენს. ყოველწლიურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში ათასობით ასეთი ბუკლეტი შეკვეთით, უფასოდ იგზავნება, რათა ადამიანებმა აღმოაჩინონ და საკუთარ თავზე გამოსცადონ „სამუშაოს“ ცხოვრების შემცვლელი ძალა.
Image
სტენლი მილგრემი - მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სოციალური ფსიქოლოგი, რომელმაც მთელი ცხოვრება მიუღძვნა კვლევას - ადამიანის თვისება, დაემორჩილოს ავტორიტეტს. უკვე ნახევარი სააუკუნეა, მეცნიერები სხვადასხვა ქვეყნებიდან ცდილობენ, დამტკიცონ მილგრემის ექსპერიმენტის შედეგების მცდარობა. რატომ არის მათი სურვილი ასე ძლიერი? იმიტომ, რომ შედეგები სულაც არ არის ნუგეშისმომცემი კაცობრიობისთვის.

რა სურდა მილგრემს? მას უნდოდა გაეგო, რატომ გახდა შესაძლებელი ნაცისტური ბანაკების არსებობა სისატიკის იმ ზომით, რაც გერმანელმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს.

მილგრემმა მოიფიქრა ექსპერიმენტი. მონაწილეობისთვის მოიწვია მოხალისეები და მსახიობები. მსახიობები უნდა ყოფილიყვნენ მოსწავლეები, მოხალისეები კი - მასწავლებლები. მოხალისეებს ეს ექსპერიმენტი გააცნეს, როგორც “კვლევა ტკივილის გავლენისა მეხსიერებაზე”.
Image
როგორ მოვახდინოთ გავლენა ადამიანზე, როგორ ვაიძულოთ, შეიცვალოს ქცევები, გრძნობები, აზრები? ასეთი მანიპულაციები შეიძლება მოხდეს ქვეცნობიერის დონეზე. ამისათვის საჭიროა გარკვეული ფსიქოლოგიური ხერხები, რომელთა გამოყენებაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუკი რამდენიმე ნიუანსს აითვისებს.

საიდუმლო იარაღი

ადამიანებზე ზეგავლენის მოხდენა არა მარტო ფსიქოლოგებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც შეუძლიათ, თანაც ყოველგვარი მაგიის გარეშე. ურთიერთობისას მნიშვნელოვანია ხმის ინტონაცია. სწორედ ინტონაციას შეუძლია სასწაულების მოხდენა. უძველესი დროიდან ჯადოსნები (გრძნეულები) შელოცვის წარმოთქმისას ცვლიდნენ მეტყველების სისწრაფეს და ყურადღების აქცენტირებას ახდენდნენ გარკვეულ სიტყვებზე, რაც მაგიისა და ჯადოქრული რიტუალების მისტიკურობის ილუზიას ქმნიდა. ფსიქოლოგიის მცირე ცოდნაც კი საშუალებას იძლევა, ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე ადამიანებზე ზემოქმედებისა. ხშირად მაგია ეფუძნება სუბიექტის ქვეცნობიერში ფარული ბრძანებების ჩადებას. ამის გამო იქმნება ილუზია, რომ ადამიანმა დამოუკიდებლად შეცვალა საკუთარი ცხოვრება, ბედ-იღბალი, ან ყველაფერი რაღაც “სხვა ძალის” გავლენით მოხდა.

ადამიანზე ზეგავლენის მოსახდენად საჭირო არ არის ზეუნარების ქონა. საკმარისია მხოლოდ ცოტა თეორიის ცოდნა და მისი მოხერხებულად გამოყენება პრაქტიკაში. მანიპულირებისთვის ურთიერთობაში საგანგებოდ იყენებენ გარკვეულ ფრაზებს. ისინი შეიძლება განვასხვაოთ ჟესტებითა და ინტონაციით. სუბიექტი ვერც კი შენიშნავს, რომ თანამოსაუბრე რაიმე ფანდს იყენებს, რომ მის ქვეცნობიერში უკვე ჩამოყალიბდა გარკვეული ფრაზა.
Image
ყველა ჩვენთაგანი მუდმივად ისახავს გარკვეულ მიზნებს, ცდილობს უბრალო თუ გლობალური პრობლემების გადაწყვეტას.
მაგრამ ყველა და ყოველთვის ვერ ახერხებს სასურველი შედეგის მიღწევას!
Image
წიგნი, რომელიც ცხოვრებას ცვლის

სამყაროს უმაღლეს მეომარს, რომელთან შედარებითაც სოკრატე - მხოლოდ მოკრძალებული ანარეკლია.
მას, ვისაც არ აქვს სახელი და ამავდროულად უამრავი სახელი აქვს, და ვინც ჩვენთვის წყაროს სათავეს წარმოადგენს.
Image
ერთ სოფელს აწუხებდა წყლის პრობლემა. სოფლის უხუცესებმა გადაწყვიტეს მოლაპარაკებოდნენ ვინმეს წყლით მომარაგებაზე. ამ საქმის შესრულებას დასთანხმდა ორი მოხალისე ამავე სოფლიდან – ედი და ბილი. უხუცესებმა ორივესთან გააფორმეს კონტრაქტი, რადგან ფიქრობდნენ, რომ მოხალისეებს შორის გაიმართებოდა კონკურენცია, რაც გააიაფებდა წყლის ფასს.

Image
თუ ჩაუღრმავდებით საუკუნეების წიაღს, უდიდესი საიდუმლოს ფრაგმენტების პოვნა შესაძლებელია მთელი მსოფლიოს ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში, ლიტერატურაში, რელიგიურ და ფილოსოფიურ მიმდინარეობებში. პირველად მოხერხდა საიდუმლოს ერთ მთლიანობაში მოყვანა შესანიშნავ აღმოჩენაში, რომელიც შეცვლის თქვენ ცხოვრებას ყველა ასპქტში - ფულთან, ურთიერთობებთან მიმართებაში და, საერთოდ, გარე სამყაროსთან ნებისმიერი ურთიერთქმედებისას. თქვენ აღმოაჩენთ თქვენს შიგნით არსებულ ფარულ და ხელშეუხებელ ძალას და ეს აღმოჩენა მოგიტანთ სიხარულს, ბედნიერებას და კეთილდღეობას ყველაფერში.

"საიდუმლო" მყარად დაფუძნდა მაღალრეიტინგული წიგნების სათვეში ოკეანის ორივე მხარეს.

რონდა ბერნის "საიდუმლო" თქვენი შანსია, შეცვალოთ ბედი. ნუ გაუშვებთ მას!
Image
შემოგვიერთდით